ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ У ЗВО: AНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Г.А. ЧЕРЕДНІЧЕНКО кандидат педагогічних наук, доцент, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна
Ключові слова: інженер-технолог харчової промисловості, експериментальне дослідження, ВЗО

Анотація

У статті висвітлено результати експериментального дослідження перевірки педагогічної системи іншомовної підготовки інженерівтехнологів харчової галузі у ВЗО. Дослідження проводилося в природних умовах педагогічного процесу і охоплювало всі етапи педагогічного експерименту. Відповідно до змісту та компонентів іншомовної професійно-комунікативної компетентності (ІПКК) майбутніх інженерів-технологів визначено когнітивний, діяльнісний та мотиваційний критерії та показники, що відповідали обраним критеріям. Результатами контрольного етапу експерименту підтверджено результативність теоретично обґрунтованої педагогічної системи іншомовної підготовки інженерів-технологів харчової промисловості.

 

Посилання

Karpov A.V. Psihologiya refleksivnyih mehanizmov deyatelnosti: monografiya/ Anatoliy Viktorovich Karpov. – M.: Izd-vo «Institut psihologii RAN» , 2004. 424 s.

Podlasyiy I. P. Pedagogika: ucheb. / Podlasyiy Ivan Pavlovich. – M.: Vyisshee obrazovanie, 2006. 540 s.

Elnikova G.V. Osnovi adaptivnogo upravlInnya : kurs lekts. / G.V. Elnikova. – K. : TsIPPO APN Ukraina, 2002. 133 s.

Опубліковано
2020-02-10
Розділ
ПСИХОЛОГІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ...