ПІДГОТОВКА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПРОВІЗОРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ І КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ НА ПІДСТАВІ ІНТЕГРАЛЬНО-МОДУЛЬНОГО ПІДХОДУ

  • Л.І. ХМЕЛЬНИКОВА кандидат хімічних наук, доцент, кафедрf біохімії та медичної хімії, Державний заклад «Дніпровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, 49000, Україна
  • Г.С. МАСЛАК доктор біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біохімії та медичної хімії, Державний заклад «Дніпровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
  • В.С. БІЛЬЧУК кандидат біологічних наук, викладач кафедри біохімії та медичної хімії, Державний заклад «Дніпровська медична академія МОЗ України», м, Дніпро, Україна
Ключові слова: інтегрально – модульний підхід, інноваційна освіта, самостійна робота, хімічні дисципліни

Анотація

Розглядаються роль і функції фізичної і колоїдної хімії у підготовці провізора, відмічається, що важливим аспектом процесу навчання студентів - провізорів є формування у них хімічних знань і умінь, як єдиного, монолітного фундаменту майбутніх професійних компетенцій, як міцну основу майбутньої успішної фармацевтичної діяльності. Умовами процесу професійної підготовки слугують формування змісту навчання дисципліни на основі внутрішньо - і міждисциплінарної інтеграції з вмістом блоку хімічних, теоретичних і професійних дисциплін.

 

 

Посилання

Bereziuk O.S. Shliakhy modernizatsii osvitnoi systemy Ukrainy/O.S. Bereziuk, V.I. Smoliar, O.M. Vlasenko// Tendentsii modernizatsii natsionalnykh osvitnikh system: zbirnyk naukovykh prats/za red. O.S. Bereziuk.– Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2014. – 158 s.

Kovalchuk V.Iu. Pedahohichni tekhnolohii yak vazhlyvyi chynnyk modernizatsii pedahohichnoi osvity/V.Iu. Kovalchuk//Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka: zb. naukovykh prats. – 2005. – Vyp. 4 (10). – S. 128 – 137.

Lytvynova T.N. Teoryia y praktyka yntehratyvno-modulnoho obuchenyia obshchei khymyy studentov medytsynskoho hosudarstvennoi medytsynskoi akademyy, 2001. – 264 s.

Mruha M.R. Vyznachennia poniattia profesiinoi kompetentnosti/M.R. Mruha//Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu: zb. nauk. prats. Pedahohichni nauky: u 2-kh t. – Mykolaiv: MDU, 2005. – Vyp. 10, T. 2. – S. 89 – 93.

Podpletnia O.A. Analitychna, fizkoloidna khimiia ta metrolohiia/O.A. Podpletnia, L.I. Khmelnykova-Dnipropetrovsk:Seredniak T. K.,2016.-240 s.

Tsekhmister Ya.V. Problemy formuvannia dukhovnykh tsinnostei maibutnikh likariv: novi pidkhody/Ia.V. Tsekhmister//Sotsializatsiia osobystosti: zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M.P. Drahomanova.– K. : NPU. – 1999.– Vyp. II.– C. 50 – 58.

Bulakh I., Mrouga M., Voronenko Y. Manifestation of professional competence: is it context-dependent or skill-dependent/I. Bulakh//AMEE Conf. «Relevance in Medical Education».–Bern (Switzerland), 2003. – S. 381.

Опубліковано
2020-02-10
Розділ
ПСИХОЛОГІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ...