ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

  • Ю.М. ЛУЩИК кандидат педагогічних наук, старший викладач, кафедра іноземних мов, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна
  • Л.В. ПІКУЛИЦЬКА старший викладач, кафедрa іноземних мов, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна
Ключові слова: аграрна освіта, майбутні аграрії, професійна підготовка, заклад вищої освіти, Велика Британія

Анотація

У статті розглядаються теоретичні й практичні аспекти вищої професійної сільськогосподарської освіти Великої Британії. Мета даної статті – проаналізувати розвиток теоретико-педагогічних ідей щодо підготовки майбутніх аграріїв у закладах вищої освіти країни. У результаті дослідження в роботі розглянуто авторські концепції навчання студентів, проаналізовано й порівняно провідні освітні моделі (парадигма викладання й парадигма учіння), висвітлено мету й завдання професійної підготовки аграріїв у світлі вимог ХХІ ст. Підкреслюється, що до провідних критеріїв оцінки ефективності й якості сучасної професійної підготовки майбутніх аграріїв належать здатність до самостійного навчання, особистісного й професійного розвитку.

 

Посилання

Lushchyk Yu. M. Providni komponenty profesiinoi pidhotovky maibutnikh ahrariiv u VNZ Velykoi Brytanii. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii: nauk. zhurnal. Sumy: Vyd-vo SumDPU im. A. S. Makarenka, 2017. №3 (67). S. 274 – 284.

Biggs J. Student Approaches to Learning and Studying. Hawthorn, Victoria: Australian Council for Educational Research, 1987. 153 p.

Biggs J. Tang C. Teaching for Quality Learning at University. 3rd ed., Buckingham: SRHE, Open University Press, 2007. 357 p.

Curry N., Ingram J., Kirwan J., Maye D. Knowledge networks for sustainable agriculture in England. Outlook on Agriculture. Vol 41, № 4, 2012, P. 243 – 248

Fry H., Ketteridge S., Marshall S. A handbook for teaching and learning in higher education. Enhancing academic practice. 3d Ed. New York and London: Routledge, 2009. 554 p.

Gibbs G., Simpson C. Conditions under which assessment supports student learning. Learning and Teaching in Higher Education. 2005. №1 (1). R. 3 – 31.

Honey P. Mumford A. The manual of learning styles. Maidenhead: Peter Honey, 1982. 83 p.

Ison R. L. Teaching theatens sustainable agriculture. Gatekeepers Series. London: IIED, 1990. № 21. 20 p.

Kolb D. Experiential Learning. New Jersey: Prentice Hall, 1984. 22 p.

Marton F. On non-verbatim learning: 1. Level of processing and level of outcome. Scandinavian Journal of Psychology. 1975. № 16. P. 273 – 279.

Morris D. Agriculture, environment and higher education – a personal view of the past, present and future. Bioscience Education. 2004. № 3:1. P. 2 – 11

Pask G. Learning styles and strategies. British Journal of Educational Psychology. 1976. № 46. P. 4 – 11.

Race P. Making Learning Happen: A guide for post-compulsory education. 3d Ed. London: Sage, 2014. 304 p.

Ramsden P. Improving Learning: New Perspectives. London: Kogan Page, 1988. 289 p.

Subject Benchmark Statement. Agriculture, Horticulture, Forestry, Food, Nutrition and Consumer Sciences. Gloucester: The Quality Assurance Agency for Higher Education, 2016. 48 p.

Опубліковано
2020-02-10
Розділ
ПСИХОЛОГІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ...