АНАЛIЗ РЕЗУЛЬТАТIВ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛIНИ “IНФОРМАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ У ФАРМАЦIЇ” ДЛЯ СТУДЕНТIВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НМУ IМЕНI О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

  • І.І. КУЧЕРЕНКО аспірантка, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна
Ключові слова: дистанцiйне навчання, iнформацiйнi технології, якiсть освiти

Анотація

Сучасні стандарти вищої професійної освіти диктують необхідність пошуку нових форм навчання. Все більшої актуальності в наші дні набувають дистанційні форми отримання знань. Не дивлячись на те, що медична освіта не може бути заочною, представляється, що відпрацювання окремих навичок і умінь можлива в дистанційній формі, що необхідно реалізовувати в майбутньому. Хоча дистанційне навчання (ДН) не є типовим для медичних університетів, проте незважаючи на всі протиріччя елементи дистанційного навчання посіли своє місце поруч з традиційним навчанням при підготовці фармацевтівпровізорів, адже дистанцiйна освiта не тільки забезпечує зручну систему отримання інформації, але і дозволяє розширити тематичний діапазон, скоротити час навчання, не погіршуючи якості, завдяки швидкості спілкування викладача та студента, а також з уміння використовувати практично всі форми навчання (включаючи самостійну роботу в електронній бібліотеці). У статті розглянуто залежність успішності студентів від використання елементів дистанційного навчання в навчальному процесі на фармацевтичному факультеті НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

Посилання

Krivenko I.P., Mikitenko P.V., Kucherenko I.I. etc. Information technology in pharmacy. An apprenticeship program for the training of specialists of the second (master) level of higher education in the field of knowledge 22 “Health care” specialty 226 “Pharmacy, industrial pharmacy”. - K: Printing house of NMU, 2019 - 17 p.

Krivenko I.P. Designing personalized intelligent systems by means of spreadsheets [Electronic resource] - Access mode: https://www.youtube.com/ watch?v=iXyjTzX-HmE

Kucherenko І.І. Mykytenko P.V. “NEURON” as a necessary component of the educational process at the O.O. Bogomolets Modern information technologies and innovative teaching methods: experience, trends, perspectives. Collection of scientific works. Ternopil - 2018. - P. 87-89.

Gritsuk Yu.V. Implementation of the distance education system in the complex stage of IT training of the engineer-builder / Yu.V. Hrytsuk // Modern education and integration processes: a collection of scientific works of the international scientific and methodical conference, November 22-23, 2017, Kramatorsk / under the constituencies. edit S. V. Kovalevsky, Dr. Tekhn. Sciences, prof. - Kramatorsk: DSMA, 2017. - P. 48-50.

NEURON [Electronic resource] - Access mode: www.nmuneuron.tk

Method of analysis of academic progress of students / Sost. Prof. Lobunets VI, prof. Kravtsov MK, prof. Reznichenko M.K., Associate Professor Tarasenko AI - Kharkiv: UIA, 2007. - 19s.

The National Doctrine of the Development of Ukraine’s Education in the XXI Century. [Electronic resource] - Access mode: www.nmuneuron.tkhttps: //zakon4. rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Bykov V. Yu. Scientific provision of distance vocational education: problems and directions of research // Professional education: pedagogy and psychology. Ed. I. Zazyun, N. Nichkalo, T. Levovitsky, I. More. Ukrainian-Polish magazine. Edition II Publishing house: CJSC “VIPOL”, Kyiv-Czestochowa. - 2000 - P. 93-116.

Опубліковано
2020-02-07
Розділ
ПСИХОЛОГІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ...