СТАН СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • А.М. ІЛЬЧЕНКО кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна https://orcid.org/0000-0003-1862-3639
  • М.О. ВОВК студент, кафедра менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна https://orcid.org/0000-0001-8173-0918
Ключові слова: мотивація, фахова підготовка, компетентність, освітній процес, здобувач вищої освіти, заклад вищої освіти

Анотація

У статті висвітлені поняття: «мотивація до навчання», «формування мотивації». Розкрито роль і значення мотивації до навчання у здобувачів вищої освіти в процесі фахової підготовки. З урахуванням наукових розробок з даної проблеми, проведено дослідження основних чинників впливу на мотивацію учіння у студентів першого року навчання в Полтавській державній аграрній академії. Розглянуто проблеми відсутності мотивації до навчання у здобувачів вищої освіти та охарактеризовано взаємозв’язок між позитивною мотивацією до навчання та формуванням професійних і життєвих компетентностей майбутніх спеціалістів.

 

Посилання

Budanova L. Motyvatsiia – kliuch do piznannia: metodychnyi posibnyk / L. Budanova. – Shevchenkove, 2011. – 23 s.

Volosozhar O.O. Teoretychnyi analiz spetsyfiky stanovlennia motyvatsii uchinnia maibutnikh vchyteliv inozemnoi movy / O.O. Volosozhar // Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia 12 : Psykholohichni nauky. Vypusk 1 (46). – S. 67-72

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Klochko V.I. Formuvannia motyvatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti studentiv tekhnichnykh spetsialnostei : monohrafiia / V.I. Klochko, A.A. Kolomiiets. – Vinnytsia : VNTU, 2012. – 188 s.

Leontev A.N. Deiatelnost. Soznanye. Lychnost. / A.N. Leontev [2-e yzd., ster.] – M.: Smыsl, Akademyia, 2005. – 352 s.

Mykhailychenko V.Ie. Rol motyvatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti u formuvanni profesiinoi spriamovanosti studentiv/ V.Ie. Mykhailychenko, V.V. Polianska // Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh : zb. nauk. pr. / Klasych. pryvat. un-t. – Zaporizhzhia, 2011. – Vyp.17 (70). – S. 320–327.

Pakhomova N.H. Motyvatsiia yak osnova formuvannia intehrovanykh znan u protsesi profesiinoi pidhotovky / N.H. Pakhomova // Psykholohiia i osobystist, 2017. № 1 (11). – S. 223-235.

Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk / uklad. S.U. Honcharenko. – K. : Lybid, 1997. – 375 s.

Опубліковано
2020-02-06
Розділ
ПСИХОЛОГІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ...