ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

  • Н.В. ЖИТЄНЬОВА кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-3083-1070
Ключові слова: принципи навчання, технології візуалізації, сучасний онлайновий інструментарій, підготовка майбутніх вчителів, освітній процес

Анотація

У статті розглядаються методологічні аспекти модернізації природничо-математичної підготовки майбутніх педагогів до застосування технологій візуалізації. Розглянуто специфіку реалізації класичних дидактичних принципів (наочності, науковості, системності і послідовності, зв’язку теорії з практикою, усвідомленості і міцності засвоєння знань) в професійному навчанні фахівців у ракурсу застосування технологій візуалізації. Виокремлено специфічні дидактичні принципи підготовки майбутнього вчителя до застосування технологій візуалізації. Принцип інноваційності, який передбачає навчання студентів до використання новітніх можливостей технологій візуалізації у майбутній професійній діяльності; принцип естетичності, який полягає у навчанні студентів створювати дидактичні візуальні засоби з педагогічно ефективним використанням кольорових та типографічних рішень, законів композиції відповідно до психо-фізиологічних особливостей дитини задля найефективнішого засвоєння навчального матеріалу та максимально привабливого його сприйняття; принцип орієнтації на хмарні сервіси, який зумовлений стрімким розвитком апаратного та програмного забезпечення і базується на навчанні студентів створювати цифрові дидактичні візуальні матеріали засобами сучасного онлайнового інструментарію.

 

Посилання

Bilousova L., Zhytienova N., Kryshtof S., Yacynina N. Suchasni tendenciyi u navchanni pryrodnycho-matematychnyx dyscyplin. [Contemporary trends in the teaching of natural and mathematical disciplines Students’ research work as a factor in improving the future teacher’s professional training] Naukovo-doslidna robota studentiv yak chynnyk udoskonalennya profesijnoyi pidgotovky majbutnogo vchytelya. Kharkiv, Apostrophe. Vol.9, 2013, 168 p. (In Ukrainian)

Igna O. N. Vedushhie celi i principy sovremennoj professional’noj podgotovki uchitelja. [The leading goals and principles of modern teacher training]. TSPU Bulletin Vol.12 (165), 2015, pp.36-41 (In Russian)

Kropocheva T. B. Metodika prepodavanija estestvoznanija v pedagogicheskom vuze [Methods of teaching science in pedagogical high school]. Vol.2, 2009, pp.37- 43. (In Russian)

Karakozov S.D., Drizhanova O.V. Soderzhatel’naja i formal’naja sostavljajushhie professional’noj podgotovki sovremennogo prepodavatelja [The content and formal components of the professional training of a modern teacher]. Tradicii i innovacii vobrazovatel’nom prostranstve Rossii. Ugra, NVGU. 2015, P.3-4. (In Russian)

Morze N. V. Systema metodychnoyi pidgotovky majbutnix vchyteliv informatyky v pedagogichnyx universytetax. [The system of methodical training of future teachers of informatics in pedagogical universities] dys. d-ra ped. nauk: 13.00.02 / Morze Nataliya Viktorivna; Nacionalnyj pedagogichnyj un-t im. M.P.Dragomanova. Kyev, 2003. 605 p. (In Ukrainian)

Spirin O.M. Dydaktychni zasady organizaciyi navchalnogo procesu za kredytnymy texnologiyamy. [Didactic principles of organization of educational process on credit technologies]. Visnyk Zhytomyrskogo derzhavnogo universytetu imeni Ivana Franka. Vol. 30, 2006, pp.41-45. [Оnline]. Available: http://eprints.zu.edu. ua/1309/1/226.pdf (In Ukrainian)

Yagupov V. V. Pedagogika: navch. posibnik / V. V. Yagupov. – Kyev: Lybid, 2003. – 560 p.

Lech K. Nauczanie wychowujące, PZWS, Warszawa. 1967. 203 p.

Marek Szalkiewicz. Idee pedagogiczne Zygmunta Myslakowskiego. Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im.Witelona w Legnicy. Vol. 26(1). 2018.

Опубліковано
2020-02-05
Розділ
ПЕДАГОГІКА МАЙБУТНЬОГО: ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЕКАННЯ ДОВЕРШЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ