АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

  • С.М. ГАВРИЛЮК доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
  • О.В. ПОЛІЩУК кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
Ключові слова: професійна компетентність майбутнього педагога, творча діяльність, вихователь, діти дошкільного віку, фізичне виховання, здоров’я дітей, самореалізація, професійний розвиток, інноваційні педагогічні технології

Анотація

У практиці освітньої системи України почали функціонувати установи дошкільної освіти пріоритетних напрямів, спрямовані на впровадження інноваційних технологій та альтернативної педагогіки. Все це вимагає відповідного кадрового забезпечення, а саме педагогів-професіоналів, які мають відповідну культуру, ознайомлені з тенденціями, напрямами і поняттями сучасної психолого-педагогічної науки, швидко адаптуються до складних виробничих і соціальних умов, проявляють самостійність і цілеспрямованість в досягненні поставленої мети. Мета дослідження: виявити ефективні форми та методи формування професійної компетентності майбутніх вихователів. Результати проведеного нами контрольного експерименту дають можливість стверджувати, що розроблена, апробована та втілена в практику методика експериментальної роботи із формування професійної компетентності студентів що до фізичного виховання дошкільників виявилася досить ефективною. Розроблена модель та застосування інноваційних форм роботи студентів сприяла підвищенню науково-теоретичного рівня знань студентів, професійної спрямованості, творчого інтересу до експериментування та втілення результатів експериментального дослідження в практику роботи з дітьми дошкільного віку. Відтак, при формуванні професійної компетентності майбутніх вихователів, в основу навчання має бути покладений комплексний підхід, що означає інтеграцію навчальної та професійнопрактичної діяльності майбутніх педагогів. Отже, завдання підготовки студентів, формування у них ПК вирішується не лише в процесі організації освітньо-пізнавальної діяльності, але і в процесі їхньої професійно-практичної та дослідницької діяльності.

 

Посилання

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / Uklad. i hol. red. V. T. Busel. – K.: Irpin: VTF «Perun», 2004. – S. 445.

Polishchuk O.V. Pedahohichnyi suprovid zaniat iz fizychnoi kultury z ditmy doshkilnoho viku: navch.-metod. posibnyk / O.V.Polishchuk. – Uman: PP Zhovtyi O.O., 2013. – 50 s.

Polishchuk O.V. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia ditei doshkilnoho viku: Pedahohichna praktyka studentiv: navchalno-metodychnyi posibnyk / O.V.Polishchuk. – Uman: PP Zhovtyi O.O., 2014. – 132 s.

Sukhomlynskyi V.O. Pikluvannia pro zdorovia i fizychne vykhovannia: Vybrani tvory. V 5-ty t. T. 4 / V.O.Sukhomlynskyi. – K.: Radianska shkola, 1976. – S. 125-145.

Shovkoplias O. M. Pidhotovka maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv do roboty z ditmy z funktsionalnymy porushenniamy oporno-rukhovoho aparatu: avtoreferat / O. M. Shovkoplias. – K., 2011. – 20 s.

Опубліковано
2020-02-05
Розділ
ПЕДАГОГІКА МАЙБУТНЬОГО: ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЕКАННЯ ДОВЕРШЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ