Про журнал

Міжнародні Челпанівські Психолого-Педагогічні Читання - фахове наукове періодичне видання, місія якого полягає у презентації сучасних напрацювань у галузі психології, педагогіки, філософії, освіти та інших галузей гуманітарного знання. Видання, як і одноіменний щорічний форум, присвячені імені Георгія Челпанова - видатного психолога, філософа, педагога, професора кінця ХІХ - початку ХХ ст.ст., який є символом становлення і розвитку кожної з цих наук і університетської освіти загалом - на теренах Східної Європи та України зокрема.

Видання публікує наукові статті фахівців різних сфер гуманітарного знання. У ньому представлені історичні аспекти становлення психології як самостійної науки та роль Г.І. Челпанова у цьому процесі наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть. Здійснюється огляд новітньої педагогіки як технології плекання довершеної особистості. Психологія ХХІ століття представлена у сукупності її здобутків та перспектив, теоретичних пошуків та емпіричних надбань. Філософія людини, суспільства і культури постала у контексті найбільш актуальних проблем, що визначаються як змістові виміри сучасності й третього тисячоліття загалом. Ще один актуальний тематичний напрям вміщених у збірнику матеріалів - психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження новітніх стандартів сучасної освіти в Україні, Європі та світі.

Видання є платформою для публікацій і обміну досвідом для фахівців-освітян, педагогів, психологів, філософів, науковців, практиків, дослідників психолого-педагогічних та управлінських проблем розвитку освітньої справи в Україні та за її межами.